TEENUSE KIRJELDUS JA HINNAKIRI

TEENUSE KIRJELDUS ERAISIKUTELE

1.  Makse meeldetuletus
2. Esimene sissenõudmiskiri (1)
3. Teine sissenõudmiskiri (2)
4. Võimekuse kindlakstegemine
5. Õiguslik sissenõudmine
6. Vaidlustaotlus
7. Kohtuotsus
8. Sundmüük
9. Järgnev sissenõue

TEENUSE KIRJELDUS ETTEVÕTETELE

1. Makse meeldetuletus
2. Makse taotlus
3. Avaliku avaldamise ähvardusega seotud maksetaotlus
4. Veksel
5. Võimekuse hindamine
6. Protest
7. Pankroti ähvardusega makse taotlus
8. Õiguslik sissenõudmine
9. Vaidlus
10. Kohtuotsus
11. Sundmüük
12. Järgnev sissenõue

RESONIA VÕLASISSETE POLIITIKA

1. Hindade loetelu kehtib kliendi ühele vaidlustamata nõudele sissenõudmisel.
2. Resonia Oy-l on õigus nõuda õiguskulusid võlgnikult võlausaldaja nimel.
3. Korraldaja tühistamise korral on võlasissenõudmise agentuuril õigus nõuda kliendilt seaduslikke sissenõudmise kulusid (Nõuete sissenõudmise seaduse § 10).
4. Õigusliku sissenõudmise lõpuleviimiseks palutakse ettemaksu kulusid.
5. Eripraktikad arvestatakse eraldi vastavalt ülesannetele. Vaidlustatud sissenõude ja selle kohtuvaidlusega seotud praktikaid arvestatakse eraldi.
6. Hinnad ei sisalda käibemaksu ega välismaalt sissenõudmist.

MEIE KIIRE VÕLASISSETEENUS SISALDAB

Vabatahtlik sissenõue on sissenõudmise esimene etapp, mille eesmärk on saada võlgnik tasuma oma võlad võimalikult paindlikult, isegi maksekokkuleppe abil. Vabatahtlikku sissenõuet saab teostada kirja/e-kirja, telefoni või veksliga (ettevõtete) kaudu.

  • Makse meeldetuletus 0€
  • Teenustasu 0€
  • Edukas sissenõudmine 0€
  • Sissenõudmise meetmed kuuluvad seadusliku sissenõudmise kulude alla (Nõuete sissenõudmise seaduse § 10 ja § 10a).

Kohtulik sissenõue kasutatakse ainult võlgade sissenõudmiseks, kui võlgnik ei tasu võlgu vabatahtlikult. Selle eesmärk on nõuda maksmata võlgnevusele kohtuotsust. See hõlmab nii võimalikke kohtumenetlusi kui ka sundtäitmist.

  • Taotluste ja sundtäitmise hinnad algavad alates 115 €
  • Hõlmab ametiasutuste kulusid
  • Ei sisalda sundtäitmistasu

Järgnev sissenõue algab siis, kui nõudele antakse krediidi piirmäära soovitus, on möödunud 60 päeva alates tellimuse registreerimisest ning nõue ei ole pärast vabatahtlikku sissenõuet kohtulikus sissenõudes. See algab ka pärast ebaõnnestunud kohtulikku sissenõuet või kui see on kokku lepitud sissenõudmise protsessi käigus.

  • Võtame 20% komisjonitasu kogunenud põhiosalt ja intressidelt. Samuti võetakse see tasu maksekorralduse tühistamisel.
  • Halduskulud sisalduvad õigusliku võlasissenõudmise hinna sees.