Ettevõtete inkassoteenused

Täisteenusega võlgade sissenõudmise ettevõte

Tarjoamme kokonaisvaltaista pikaperintäpalvelua aina vapaaehtoisesta perinnästä tarvittaessa oikeudelliseen perintään. Perintätoimistomme pääasiallinen tarkoitus on huolehtia asiakkaidemme saatavista ja taata heille liiketoiminnallinen menestys.

Perintätoimistomme vaalii reilua kohtelua kaikille osapuolille, ja toteuttaa perinnän aina molemmat osapuolet huomioon ottaen. Nopean ja henkilökohtaisen palvelumme avulla pystymme takaamaan luotettavan ja tehokkaan palveluprosessin.

Meie väärtused

Juriidilised teenused

Pakume võlgade sissenõudmise teenuseid vastavalt õiguslikele, regulatiivsetele ja eetikanormidele, sealhulgas vajadusel kohtute kaudu.

Hea kliendikogemus

Püüame alati tagada, et olemasolevad kliendisuhted ei laguneks, vaatamata makse hilinemisele.

Edukas kasutajakogemus

Soovime teha teenuse kaasaegse tarkvara abil kasutajale võimalikult lihtsaks.

Meie võlgade sissenõudmise protsess

 • Oodake, kui teie klient maksab hilja.

 

 • Enne kogumisprotsessi alustamist makse meeldetuletus olema saadetud.

 

 • See saadetakse võlgnikule meie inkassoteenuse kaudu, kui tema maksevõime kindlaksmääramiseks pole muul viisil kontakti saadud.

 

 • Kui esimesest kirjast on möödunud 14 päeva, saadame võlgnikule uue maksetaotluse. Võlgnikuga peetakse läbirääkimisi eraldi makseplaani üle.

 

 • Kui te ei reageeri teisele sissenõudmiskirjale 14 päeva jooksul, antakse võlgnikule ringkonnakohtu teatis kohtukutse kohta.

 

 • Kui võlgnik ei vasta kohtukutsele 14 päeva jooksul, teeb ringkonnakohus ühepoolse otsuse krediidi tasumata jätmise vormis.
 • Selles etapis ei saa makseplaani kokku leppida

 

 • Kui võlga ei tasuta vabatahtlikult, antakse see üle inkassole ja kohtutäitur peab võlgniku vara arestima.

Hinnad: kiire inkassoteenus

 

 • Makse meeldetuletus 0 €
 • Teenustasu 0 €
 • Edukas kollektsioon 0 €
 • Sissenõudmistoimingute eest nõutakse seadusega kehtestatud sissenõudmiskulusid.

 

 • Nõude esitamine ja täideviimine 115 € alates
 • Sisaldab õiguskulusid
 • Ei sisalda arestimise tasu
 • Veloitamme kertyneestä pääomasta ja sen korosta 20% provision. Se veloitetaan myös peruutuksen yhteydessä. 
 • Viranomaiskulut sisältyvät oikeudellisen perinnän hintaan.
 • Veloitamme kertyneestä pääomasta ja sen korosta 20% provision. Se veloitetaan myös peruutuksen yhteydessä. 
 • Viranomaiskulut sisältyvät oikeudellisen perinnän hintaan.
 1. Hinnakiri kehtib kliendi ühe vaideta nõude sissenõudmisel.
 2. Resonia Oy-l on õigus nõuda võlausaldaja nimel võlgnikult sissenõudmise ja kohtuvaidluste kohtukulusid.
 3. Kui sponsor loobub nõudest, on võlgade sissenõudmise agentuuril õigus nõuda kliendilt seadusega ette nähtud sissenõudmiskulusid (Section 10 of the Act on Collection of Claims)
 4. Kohtuliku sissenõudmise lõpuleviimiseks nõutakse kulude ettemaksu tasumist.
 5. Eripraktikate eest võetakse tasu vastavalt ülesannetele eraldi. Vaidlustatud sissenõudmise ja selle kohtuvaidlustega seotud tegevuste eest võetakse tasu eraldi.
 6. Hinnad ei sisalda käibemaksu ega välismaalt kogumist.

Kontaks