VÕLASISSETEENUSED ETTEVÕTETELE

VÕLASISSETEENUSED ETTEVÕTETELE

Pakume põhjalikku kiiret võlasissenõudmisteenust, hoolitsedes oma klientide võlgade tagasimaksmise eest ja tagades neile alati isikliku ja õiglase kohtlemise, arvestades kõiki osapooli.

Meie kiire ja personaalne teenus võimaldab meil tagada usaldusväärse ja tõhusa teenindusprotsessi.

MEIE VÄÄRTUSED

Õiguslikud teenused

Pakume võlasissenõudmisteenuseid, alati austades regulatsioone, seadusi ja eetikanorme. Vajadusel oleme valmis minema kohtusse.

Suurepärane klientide kogemus

Püüame alati säilitada olemasolevaid klientide suhteid hoolimata makse viivitusest.

Edukas kasutajakogemus

Soovime muuta teenuse kasutamise võimalikult lihtsaks, kasutades kaasaegset tarkvara.

MEIE VÄÄRTUSED

Õiguslikud teenused

Pakume võlasissenõudmisteenuseid, alati austades regulatsioone, seadusi ja eetikanorme. Vajadusel oleme valmis minema kohtusse.

Suurepärane klientide kogemus

Püüame alati säilitada olemasolevaid klientide suhteid hoolimata makse viivitusest.

Edukas kasutajakogemus

Soovime muuta teenuse kasutamise võimalikult lihtsaks, kasutades kaasaegset tarkvara.

MEIE VÕLASISSETE PROTSESS

Palun oodake hetk, et klient tasuks arve hiljemalt maksetähtaja möödumisel.

Enne sissenõudmisprotsessi alustamist tuleb arve tähtaja möödumisest 14 päeva jooksul saata meeldetuletus.

Jätke ülesanne meie võlasissenõudmise agentuurile mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel meeldetuletusest, kas meie sissenõudmisplatvormi kaudu või meie veebilehe kaudu nupu “Jäta ülesanne” all.

Esimene võlasissenõudmiskiri saadetakse võlgnikule meie võlasissenõudmise teenuse kaudu, kui teda pole muul viisil kontakti saavutatud võimekuse määramiseks.

Kui on möödunud 14 päeva esimesest kirjast, saadame võlgnikule teise makse nõudmise. Püüame võlgnikuga eraldi makseplaani kokku leppida.

Kui võlgnik pole 14 päeva jooksul reageerinud teisele sissenõudmiskirjale, antakse võlgnikule kohtukutse ringkonnakohtu teate kujul.

Kui võlgnik pole 14 päeva jooksul kohtukutsele reageerinud, väljastab ringkonnakohus krediidi vaikevõlgnevuse tüüpi ühepoolse kohtuotsuse. Selles etapis ei saa enam kokku leppida makseplaani.

Kui võlga ei ole vabatahtlikult sissenõutud, läheb see sissenõudmisse ja kohtutäitur peab võlgniku vara kinni panema.

1. Teie kliendil on tasumata arve

Palun oodake hetk, et klient tasuks arve hiljemalt maksetähtaja möödumisel.

2. Makse meeldetuletus

Enne sissenõudmisprotsessi alustamist tuleb arve tähtaja möödumisest 14 päeva jooksul saata meeldetuletus.

3. Jäta ülesanne meile

Jätke ülesanne meie võlasissenõudmise agentuurile mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel meeldetuletusest, kas meie sissenõudmisplatvormi kaudu või meie veebilehe kaudu nupu “Jäta ülesanne” all.

4. Esimene sissenõudmiskiri (1)

Esimene võlasissenõudmiskiri saadetakse võlgnikule meie võlasissenõudmise teenuse kaudu, kui teda pole muul viisil kontakti saavutatud võimekuse määramiseks.

5. Teine sissenõudmiskiri (2)

Kui on möödunud 14 päeva esimesest kirjast, saadame võlgnikule teise makse nõudmise. Püüame võlgnikuga eraldi makseplaani kokku leppida.

6. Kohtukutse

Kui võlgnik pole 14 päeva jooksul reageerinud teisele sissenõudmiskirjale, antakse võlgnikule kohtukutse ringkonnakohtu teate kujul.

7. Kohtuotsus

Kui võlgnik pole 14 päeva jooksul kohtukutsele reageerinud, väljastab ringkonnakohus krediidi vaikevõlgnevuse tüüpi ühepoolse kohtuotsuse. Selles etapis ei saa enam kokku leppida makseplaani.

8. Sundtäitmine

Kui võlga ei ole vabatahtlikult sissenõutud, läheb see sissenõudmisse ja kohtutäitur peab võlgniku vara kinni panema.

MEIE KIIR VÕLASISSETEENUS SISALDAB

Vabatahtlik sissenõue

Vabatahtlik sissenõue on sissenõudmise esimene etapp, mille eesmärk on saada võlgnik tasuma oma võlad võimalikult paindlikult, isegi maksekokkuleppe abil. Vabatahtlikku sissenõuet saab teostada kirja/e-kirja, telefoni või veksliga (ettevõtete) kaudu.

Kohtulik sissenõue

Kohtulik sissenõue kasutatakse ainult võlgade sissenõudmiseks, kui võlgnik ei tasu võlgu vabatahtlikult. Selle eesmärk on nõuda maksmata võlgnevusele kohtuotsust. See hõlmab nii võimalikke kohtumenetlusi kui ka sundtäitmist. 

Järgnev sissenõue

Järgnev sissenõue algab siis, kui nõudele antakse krediidi piirmäära soovitus, on möödunud 60 päeva alates tellimuse registreerimisest ning nõue ei ole pärast vabatahtlikku sissenõuet kohtulikus sissenõudes. See algab ka pärast ebaõnnestunud kohtulikku sissenõuet või kui see on kokku lepitud sissenõudmise protsessi käigus.

Makse meeldetuletus 0 € 
• Teenustasu 0 € 
• Edukas sissenõudmine 0 € 
•  Sissenõudmise meetmed kuuluvad seadusliku sissenõudmise kulude alla (Nõuete sissenõudmise seaduse § 10 ja § 10a).

Taotluste ja sundtäitmise hinnad algavad alates 115 € 
• Hõlmab ametiasutuste kulusid 
• Ei sisalda sundtäitmistasu

Me võtame 20% komisjonitasu kogunenud põhiosalt ja intressidelt. Samuti võetakse see tasu maksekorralduse tühistamisel. 
• Halduskulud sisalduvad õigusliku võlasissenõudmise hinna sees.

MEIE KIIR VÕLASISSETEENUS SISALDAB

Vabatahtlik sissenõue

Vabatahtlik sissenõue on sissenõudmise esimene etapp, mille eesmärk on saada võlgnik tasuma oma võlad võimalikult paindlikult, isegi maksekokkuleppe abil. Vabatahtlikku sissenõuet saab teostada kirja/e-kirja, telefoni või veksliga (ettevõtete) kaudu.

• Makse meeldetuletus 0 € 
• Teenustasu 0 € 
• Edukas sissenõudmine 0 € 
•  Sissenõudmise meetmed kuuluvad seadusliku sissenõudmise kulude alla (Nõuete sissenõudmise seaduse § 10 ja § 10a).

Kohtulik sissenõue

Kohtulik sissenõue kasutatakse ainult võlgade sissenõudmiseks, kui võlgnik ei tasu võlgu vabatahtlikult. Selle eesmärk on nõuda maksmata võlgnevusele kohtuotsust. See hõlmab nii võimalikke kohtumenetlusi kui ka sundtäitmist. 

• Taotluste ja sundtäitmise hinnad algavad alates 115 € 
• Hõlmab ametiasutuste kulusid 
• Ei sisalda sundtäitmistasu

Järgnev sissenõue

Järgnev sissenõue algab siis, kui nõudele antakse krediidi piirmäära soovitus, on möödunud 60 päeva alates tellimuse registreerimisest ning nõue ei ole pärast vabatahtlikku sissenõuet kohtulikus sissenõudes. See algab ka pärast ebaõnnestunud kohtulikku sissenõuet või kui see on kokku lepitud sissenõudmise protsessi käigus.

• Me võtame 20% komisjonitasu kogunenud põhiosalt ja intressidelt. Samuti võetakse see tasu maksekorralduse tühistamisel. 
• Halduskulud sisalduvad õigusliku võlasissenõudmise hinna sees.

Palun täitke kas e-posti aadress või telefoninumber, et saaksime teiega ühendust võtta.

    Nimi*

    Telefoninumber

    E-post*

    Sõnum*